Jesus Dispels Thomas’ Doubt

0 0 John 20:24-29   Today, mother church celebrates the feast of St. Thomas the apostles, the Patron Saint of India. St. Thomas was one of the Twelve Apostles who… Read more